Podjęcie decyzji o zakończeniu małżeństwa jest krokiem milowym w życiu. Zerwanie formalnej relacji z wieloletnim partnerem, nierzadko matką lub ojcem swoim dzieci, wiąże się z ogromnym stresem. Niełatwa sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy relacje ze współmałżonkiem są dalekie od poprawnych i decydujemy się na złożenie pozwu rozwodowego z orzekaniem o winie. Z czym wiąże się taka decyzja? Sprawdź!

Wojna o wszystko

O tym, czy chcemy wnioskować o rozwód z orzekaniem czy bez orzekania o winie, musimy zdecydować już w początkowej fazie – w momencie przygotowania pozwu. W piśmie kierowanym do sądu, oprócz szczegółowych danych i niezbędnych załączników, musi znaleźć się uzasadnienie swojej decyzji. Wśród przyczyn podawanych przez pokrzywdzonych małżonków wymienić możemy zdradę, przemoc fizyczną i psychiczną, niezaspokajanie podstawowych potrzeb rodziny, alkoholizm czy uzależnienie od hazardu.

Dochodzenie swoim praw przed sądem wiążę się z długim, często wyczerpującym psychicznie procesem. Aby wydać pomyślny wyrok, sąd musi zebrać materiał dowodowy. W tym celu niezbędne jest przesłuchiwanie świadków i zbieranie opinii biegłych. Wygrana sprawa wiąże się z możliwością skorzystania z przywilejów – korzystnym dla pokrzywdzonego podziałem majątku i opieką nad dziećmi, alimentami (nie tylko na dzieci, ale również na siebie) i obarczeniem kosztami sądowymi winnej strony.

Fachowa pomoc

Obarczenie winą za rozpad małżeństwa swojego partnera zazwyczaj oznacza początek batalii o majątek i prawo opieki nad dziećmi. Samodzielne poradzenie sobie z niełatwą sytuacją często jest niemożliwe. Nieocenioną pomocą na wszystkich etapach postępowania, począwszy od przygotowania wniosku, poprzez prowadzenie negocjacji z byłym partnerem i pośredniczenie w kontaktach z urzędami, na reprezentowaniu interesów na sali sądowej kończąc, jest doświadczony prawnik. Zaufany prawnik jest również cennym wsparciem psychicznym w kryzysowych momentach, o które w ciągu długiego procesu nietrudno. Na stronie adwokat-katowice.info.pl znajdziesz więcej praktycznych informacji.

Comments are closed.