W dzisiejszym tekście pochylamy się nad skontem, czyli narzędziem zachęcającym zwlekających płatników do opłacania faktur przed terminem. Czy to aby możliwe? Tak, dzięki skontu.

Zniżka za terminowość

Skonto to nic innego jak rabat udzielany płatnikowi za przedterminowe opłacenie faktury. Zniżka jest wyrażana procentowo od kwoty widniejącej na dokumencie sprzedaży. Warunkiem jej uzyskania jest zrealizowanie przelewu przed terminem płatności faktury. Skonto jest narzędziem nieobligatoryjnym – sprzedawca może z niego skorzystać, ale nie musi. Co przekonuje dostawcę do zaoferowania skonta płatnikowi?

Dysponowanie środkami, na które bez zachęty musiałby czekać. W grę wchodzi więc temat płynności finansowej stanowiącej oczko w głowie wszystkich managerów ds. finansów i przedsiębiorców. Utrzymanie cash flow, w wielu sytuacjach, jest znacznie więcej warte niż kilka procent rabatu udzielonego kupującemu. Dodajmy, że przyznanie skonta implikuje odpowiedni sposób księgowania, a także niesie ze sobą obowiązek fiskalny.

Skonto może finansować faktoring odwrotny

Przyjrzymy się casusowi, w którym skonto może przydać się także kupującemu. Załóżmy, że firma A kupiła od firmy B jeden produkt. B dostarczyła przedmiot zamówienia oraz fakturę z terminem zapadalności 60 dni od daty wydania dokumentu. Przedsiębiorstwo A ma zatem dwa miesiące na wykonanie płatności. Jednocześnie podmioty umówiły się, że jeśli A opłaci fakturę nie później niż 30 dni przed jej zapadalnością, B udzieli jej skonta w wysokości 5%.

Przedsiębiorstwo A nie posiada środków na wcześniejsze uregulowanie faktury i otrzymanie 5-procentowego rabatu. W tej sytuacji może skorzystać z faktoringu odwrotnego. W ramach umowy z firmą faktoringową, faktor bezzwłocznie opłaca firmie B całą fakturę, dzięki czemu A zaoszczędzi kwotę w wysokości 5% faktury. Za te pieniądze będzie mogła pokryć koszty związane z usługą faktoringu, zyskując jednocześnie mocną kartę rzetelnego płatnika, która może przydać się w przyszłych negocjacjach.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Indos.pl – Faktoring odwrotny – skonto – Zapraszamy!

Comments are closed.